Unia Europejska

Dofinansowanie

Nordic Spear realizuje projekt współfinansowany z funduszy europejskich
Tytuł projektu:

Wprowadzenie produktu w postaci oporządzenia dla służb mundurowych na rynki o dużym potencjale do rozwoju przedsiębiorstwa w postaci Stanów Zjednoczonych i Rosji.


Cel i planowany efekt projektu:

Produktami eksportowym firmy są odzież i oporządzenie dla służb mundurowych.

Spodziewanymi efektami w ramach planowanej internacjonalizacji jest:

a) Pozyskanie dwóch rynków zagranicznych w postaci Stanów Zjednoczonych i Rosji

b) Zwiększenie przychodów o co najmniej 30% do 2023 roku

c) Rozwinięcie działalności dzięki pozyskaniu nowych klientów ze wskazanych rynków zagranicznych

d) Uzyskanie wzrostu przychodów, w ramach których planowany jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa i wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w ramach zakupu środków trwałych

e) Nawiązanie nowych znajomości i kontaktów biznesowych z podmiotami zagranicznymi, co zwiększy konkurencyjność w skali międzynarodowej


Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

- Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.


Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 442 308,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta osiem złotych 00/100)


Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 305 660,00 PLN (słownie: trzysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100)


Termin realizacji:

01.01.2021 - 30.06.2023

Tytuł projektu:

Wprowadzenie produktu w postaci oporządzenia dla służb mundurowych na rynki w postaci Szwecji i Tajlandii.


Cel i planowany efekt projektu:

Produktem eksportowym firmy jest oporządzenie dla służb mundurowych.

Spodziewanymi efektami w ramach planowanej internacjonalizacji jest:

a) Pozyskanie dwóch rynków zagranicznych w postaci Szwecji i Tajlandii

b) Zwiększenie przychodów o co najmniej 20% w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu

c) Rozwinięcie działalności dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym

d) Uzyskanie wzrostu przychodów, które z kolei pozwolą na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój zaplecza technicznego

e) Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki


Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

- Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.


Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 525 700,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)


Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 446 845,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100)


Termin realizacji:

25.11.2021 - 24.11.2023
Współpraca.

Oferta, wycena, próbki szycia? Doradcy Nordic Spear odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami

ADRESS

ul. Warszawska 54-62,
82-300 Elbląg